Malaysia Baru Tercabarkah Islam

Ustaz Rosdi Long

0

Moderator: Ustaz Rosdi Long
Panel: Ustaz Hassan Basri ( Naib Presiden PERKASA )
Sipnosis: Membincangkan tentang isu semasa berkenaan kedudukan agama Islam yang semakin tercabar dalam pemerintahan Pakatan Harapan

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.