ZAKAT adalah salah satu rukun yang diibaratkan tiang menegakkan sendi-sendi agama secara bermasyarakat.

Walaupun zakat memberi kebaikan kepada individu yang menunaikannya tetapi kesannya nampak jelas di dalam mengubah kehidupan dan kedudukan ekonomi umat Islam.

Zakat perlu diurus dan diselenggarakan secara amanah oleh petugas-petugas zakat sama ada dari sudut kutipan atau pengagihan.

Demi peri pentingnya pengurusan zakat itu perlu dikendalikan secara jujur dan amanah, para pekerja diperuntukkan bahagian khas di dalam kutipan zakat iaitu peruntukan amil.

Nas-nas al Quran dan al hadith perlu dijadikan rujukan utama di samping ijtihad ulama dijadikan sebagai pembimbing dalam mengurus zakat.

Allah SWT telah menentukan golongan yang berhak menerima zakat secara umum kepada lapan golongan seperti terkandung di dalam al-Quran ayat 60 surah al Taubah.

Keumuman setiap kategori itu diperincikan oleh para ulama mujtahidin yang turut mengambil kira kedudukan baitulmal di dalam pengurusan negara, kedudukan dan kekuatan ekonomi umat Islam semasa itu dan berbagai faktor yang lain.

Ijtihad-ijtihad ini barangkali mempunyai sedikit perbezaan berdasarkan latar masa dan tempat.

Salah satu golongan yang berhak mendapat zakat adalah golongan ‘almuallafatu qulubuhum’ atau diterjemahkan secara literal sebagai golongan yang dijinakkan hatinya.

Di dalam memperincikan siapakah golongan itu, para ulama telah berijtihad. Sudah tentu ijtihad mereka juga mengambil kira beberapa faktor semasa pada zaman itu.

Realiti di Malaysia khususnya di negeri Perak Darul Ridzuan, ijtihad yang dikemukakan oleh Imam As Syafie ataupun pendukung-pendukungnya di kalangan As Syafe’iah telah dijadikan sebagai medium untuk menyeragamkan amalan beragama serta digunakan untuk menguruskan hal ehwal agama termasuklah berfatwa namun tidak menafikan penggunaan mazhab lain dalam isu-isu tertentu apabila dilihat lebih “aslah” atau sesuai dengan kepentingan umum umat Islam.

Jika dilihat dari kitab-kitab al Syaf’iyyah, mereka tidak membenarkan menggunakan zakat kepada orang kafir.

Namun jika golongan itu perlu kepada bantuan, maka boleh dibantu dengan sumber yang lain sebagaimana dinukilkan dalam Al-majmu bagi Al-imam Nawawi (m/s 6/189), Ar-raudhah (m/s 2/314) dan Ghoyah Al-qos’wiy bagi Imam Al-baidhowi (1/391): ‘Al-muallafat Qulubuhum’ ini adalah merangkumi kaum muslimin pada zaman baginda Rasulullah ﷺ dan golongan kafir yang diharapkan memeluk Islam atau pun golongan kafir yang dikhuatiri kejahatanya, maka mereka (ashab syafe’iyyah) berpendapat diberikan kepada golongan kafir itu habuan bukanlah dalam bentuk zakat.

Ini dipraktikkan di negeri-negeri di Malaysia. Golongan susah di kalangan bukan Islam dibantu oleh berbagai-bagai agensi selain zakat.

Ini disebabkan pengurusan kewangan zaman sekarang tidak seperti dahulu di mana ekonomi negara diuruskan sepenuhnya oleh baitulmal sedangkan hari ini struktur itu telah berbeza di mana instiusi baitulmal terasing dari perbendaharaan negara sebagai satu entiti yang berbeza.

Bahkan diwujudkan agensi-agensi yang fokus untuk memberi bantuan kepada yang memerlukan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya.

Sedikit tinjauan terhadap realiti di Malaysia, dapat di teliti di dalam laporan yang disediakan oleh Unit Perancang Ekonomi melihatkan, pada tahun 2016 pendapatan isi rumah kasar bulanan purata bagi kaum Bumiputera ialah RM6,267 berbanding RM8,750 untuk kaum Cina dan RM7,150 untuk kaum India.

Malah kadar insiden kemiskinan mengikut kaum berdasarkan kepada laporan yang sama pada tahun 2016 menunjukkan Bumiputera berada di tempat utama dengan 0.5 peratus diikuti kaum Cina dan India masing-masing dengan 0.1 peratus.

Ini membawa kesimpulan umat Islam lebih memerlukan bantuan kehidupan. Wang zakat yang dikutip sesama mereka lebih utama untuk membantu sesama mereka juga.

Instrumen zakat telah terbukti membantu kerajaan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di kalangan rakyat negara ini yang beragama Islam.

Mereka mengumpulkan duit sesama sendiri mengikut sistem yang ditetapkan oleh Tuhan mereka dan menyelesaikan masalah yang timbul sesama mereka.

Sebagai contoh di negeri Perak Darul Ridzuan, semenjak tahun 2015 sehingga bulan September 2019 sebanyak RM63.3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk memberi manfaat kepada 1,129 orang penerima bantuan bina rumah.

Dalam tempoh masa sama sebanyak RM148 juta diagihkan kepada penerima yang layak di kalangan fakir miskin secara bulanan membabitkan seramai 45,649 penerima.

Seramai 3,264 orang pesakit buah pinggang telah menerima bantuan hemodialisis yang membabitkan perbelanjaan sebanyak RM83 juta. Seramai 132,962 orang telah menerima manfaat bantuan didik dan sekolah membabitkan peruntukan sebanyak RM26 juta.

Daripada fakta-fakta di atas dapatlah dibuat kesimpulan bahawa zakat hendaklah diberikan kepada umat Islam sahaja kerana realitinya mereka lebih perlu untuk dibantu dengan menggunakan wang umat Islam sendiri. – 3 November 2019.

ZAMRI HASHIM
Yang Dipertua Ikatan Muslimin Malaysia ISMA Cawangan Ipoh

*Artikel ini adalah pandangan peribadi penulis dan tidak semestinya mencerminkan pandangan NTHQiBord*

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.