Tuesday, January 18, 2022

CEO

Dato Azwanddin Hamzah

Penerbit Teknikal

Azriddin Hamzah

Pembantu Penerbit Teknikal

Mohammad Azli Rastam

Pengurus Acara

Hamdan MS

"Line Producer"

  1. Kay Mohammed
  2. Omar Saleh

Pembantu Juru Kamera

Fairiz Malek

Penyunting Video & Grafik

Muhd Ariff Nor Azman Shah

Misi

Platform realiti Talk Show yang BEBAS, BENAR dan BERANI

Visi

Menyampaikan serta berkongsi berita maklumat, pencerahan isu berbangkit serta diskusi dengan lebih terbuka dan telus yang mencakupi 4 segmen utama iaitu POLITIK, EKONOMI, AGAMA & SOSIAL

Objektif

  1. Bertujuan untuk membuka ruang kepada mereka yang memerlukan platform.
  2. Platform NTH Media menjadi antara saluran kepada kumpulan sokongan untuk mengetengahkan perjuangan mereka.
  3. Sebagai saluran alternatif kepada NGO-NGO untuk menyampaikan mesej lebih efisen selain daripada menggunakan cara tradisi